Dernek Yayınları
  • Pediatrik Onkoloji El Kitabı. Editörler: İnci İlhan, Tezer Kutluk, Güneş Tıp Kitabevleri, 2009 (224 sayfa)
  • Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji'de Pratik Algoritmalar; Çeviri Editörleri: Canan Akyüz, Ali Varan, Rejin Kebudi