EK 1 - International Classification of Childhood Cancer

International Classification of Childhood Cancer

Lösemi

 

Lenfoid lösemi
Akut non-lenfositik lösemi
Kronik myeloid lösemi
Diğer spesifiye edilmiş lösemiler
Spesifiye edilemeyen lösemiler

Lenfoma ve retiküloentodelyal tümörler

 

Hodkgin hastalığı
Hodgkin dışı lenfoma
Burkitt lenfoma
Çeşitli lenforetiküler tümörler
Spesifiye edilemeyen lenfomalar

SSS ve çeşitli intrakranial ve intraspinal tümörler

 

Ependimom
Astrositom
Primitif nöroekdodermal tümör
Diğer gliomlar
Diğer spesifiye edilmiş intrakranial ve intraspinal neoplasmlar
Spesifiye edilmemiş intrakranial ve intraspinal tümörler

Sempatik sinir sistemi tümörleri

 

Nöroblastom ve ganglionöroblastom
Diğer sempatik sinir sistemi tümörleri

Retinoblastoma

Böbrek tümörleri

 

Wilm tümörü, Rabdoid tümörler, "Clear cell" sarkom
Spesifiye edilmemiş malign renal tümörler

Karaciğer tümörleri

 

Hepatoblastoma
Hepatik karsinoma

Diğer spesifiye malign hepatik tümörler

Malign kemik tümörleri

 

Osteosarkom 
Kondrosarkom 
Ewing sarkomu 
Diğer spesifiye malign kemik tümörleri 
Spesifiye edilmemiş malign kemik tümörleri 

Yumuşak doku sarkomları

 

Rabdomyosarkom ve embriyoner sarkom
Fibrosarkom, nörofibrosarkom ve diğer fibromatöz tümörler
Kaposi sarkomu
Diğer spesifiye yumuşak doku sarkomları
Spesifiye edilmemiş yumuşak doku sarkomları

Germ hücreli, trofoblastik ve gonadal tümörler

 

İntrakranial ve intrapinal germ hücreli tümörler
Diğer ve spesifiye edilmemiş non-gonadal germ hücreli tümörler
Gonadal germ hücreli tümörler
Gonadal karsinomlar
Diğer ve spesifiye edilmemiş malign gonadal tümörler

Karsinom ve diğer malign epitelyal tümörler

 

Adrenokortikal karsinom
Tiroid karsinomu 
Nasofaringeal karsinom 
Malign melanom 
Deri karsinomu 
Diğer ve spesifiye edilmemiş karsinomlar 

Diğer ve spesifiye edilmemiş malign tümörler

 

Diğer spesifiye malign tümörler Diğer spesifiye edilmemiş malign tümörler