22. UKK Pediatrik Onkoloji Ödülleri

22. UKK Pediatrik Onkoloji Ödülleri


22. UKK’da Pediatrik Onkoloji dalında aşağıdaki çalışmalar ödüle layık görülmüştür.

1- Seçilmiş Bildiri Ödülü

  • Çocuk ve Adolesan Lenfomalarının Etiyopatogenezinde Tümör Baskılayıcı Genlerde DNA Metilasyonunun Rolü

İhsan Özdemir, Ferda Alpaslan Pınarlı, Faruk Güçlü Pınarlı, Arzu Okur, Pınar Uyar Göçün, Nur Baran Aksakal, Ceyda Karadeniz

2- En İyi Sözel Bildiri Ödülleri

  • Bilateral Retinoblastom Olgularımız: 25-yıllık Tek Merkez Deneyimi

Rejin Kebudi, Samuray Tuncer, Sema Büyükkapu Bay, Ömer Görgün, Fatma Betül Çakır, Serra Sencer, İnci Ayan, Gönül Peksayar, Fulya Ağaoğlu, Emin Darendeliler

  • Akut lösemili çocuklarda akraba dışı donör ile ex-vivo T-hücre deplesyonu yapılmış haploidentik donörden yapılan kök hücre nakli sonuçlarının karşılaştırılması

Fatih Erbey, Arzu Akçay, Didem Atay, Ercüment Ovalı, Gülyüz Öztürk

  • Nöroblastomda Dolaşımdaki Tümör Hücre Yükünün Değerlendirilmesi

Safiye Aktaş, Ayşe Pınar Erçetin Özdemir, Elif Çelik, Zekiye Altun, Ayşe Banu Demir, Nur Olgun

3- En İyi Poster Bildiri Ödülü

  • Pediatrik Kanser Kayıtları 2009-2016 (Türk Pediatrik Onkoloji Grubu ve Türk Pediatrik Hematoloji Derneği)

Tezer Kutluk, Akif Yeşilipek

4- UKK Yayın Ödülü, Prof. Dr. Senay Öztop Anısına:

  • High-grade glioma in children and adolescents: a single-center experience.

Yazici G, Zorlu F, Cengiz M, Ozyigit G, Eren G, Yüce D, Varan A, Akyuz C, Akalan N, Gurkaynak M. Childs Nerv Syst. 2016 Feb;32(2):291-7. doi: 10.1007/s00381-015-2980-3.