3. Pediatrik Onkoloji Kursu

3. Pediatrik Onkoloji Kursu


Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği'nin uzmanlık öğrencileri ve uzmanlarına yönelik olarak düzenlediği 3. Pediatrik Onkoloji Kursu 25 Mart 2017 Cumartesi günü İzmir'de Ege Üniversitesi ev sahipliğinde Prof. Dr. Mehmet Kantar ve Prof. Dr. Cengiz Canpolat koordinatörlüğünde başarıyla gerçekleştirildi. Kursa 71'i yan dal asistanı ve uzman, 18'i öğretim görevlisi olmak üzere toplam 89 kişi katıldı.