Olağan Genel Kurul Toplantısı

Olağan Genel Kurul Toplantısı


Sayın TPOG Üyeleri,

Dernek tüzüğü gereğince iki yılda bir, Kasım ayında yapılması gereken Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın on birincisi 19 Kasım 2017 Pazar günü saat 11:00’de, dernek merkezi olan Kuzgun Sokak No:79/21 Aşağı Ayrancı/Çankaya/Ankara adresinde, çoğunluk sağlanamaması durumunda 26 Kasım 2017 Pazar günü saat 11:00’de, aynı adreste, çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Gündem aşağıda verilmiştir.

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.

Gündem:

1- Açılış, saygı duruşu, İstiklal marşı

2- Divan Başkanı ve sekreterlerin seçilmesi

3- 2015-2017 Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası

4- 2015-2017 Denetim Kurulu raporu ve mali raporun okunması ve ibrası

5- Yeni dönemde görev alacak yönetim kurulu ve denetim kurulunun seçilmesi

6- 2017-2019 dönemi tahmini bütçesinin oylanması

7- Yeni dernek üyelerinin tanıtılması

8- Dilek ve temenniler

9- Kapanış