TPOG tarafından desteklenen çalışmalar

TPOG tarafından desteklenen çalışmalar


TPOG Derneği, Pediatrik Onkoloji ile ilgili, 2016 yılında 6 adet, 2017 yılında 2 adet bilimsel çalışmayı 30 bin TL ile desteklemeyi uygun buldu. Desteklenen çalışmalar ve araştırmacılar aşağıda belirtilmiştir

Merkez

Araştırmacı

Proje başlığı

2016 yılı

   

Gazi Üniversitesi

Prof Dr Faruk Güçlü PINARLI

Çocuk ve adölesan lenfomalarının etiopatogenezinde tümör baskılayıcı genlerde DNA metilasyonunun rolü

Ankara Onkoloji EAH

Prof Dr İnci Ergurhan İLHAN

Serum angiopoetin 1, angiopoetin 2, sFlit-1 ve VEGF düzeylerinin kemoterapiye bağlı nötropenik ateşli çocuklarda sepsis öngörü değeri

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof Dr Safiye AKTAŞ

Nöroblastomda dolaşımdaki tümör hücre yükünün araştırılması

GATA

Doç Dr Vural KESİK

Nöronal eksozomların nöroblastom hücre hatlarında diferansiasyon ve hücre proliferasyonu üzerine etkileri

Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç Dr Zekiye S. ALTUN

Whole Genome Sekanslama ile Nöroblastomun Moleküler ve Klinik Öneminin Araştırılması

Adana Numune EAH

 

Doç Dr Begül Yağcı KÜPELİ

Çocukluk çağı malign santral sinir sistemi tümörlerinde endoglin’in (CD 105) sağ kalım üzerindeki etkisi

2017 yılı

   

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Erdener ÖZER

RAF-MEK-ERK Yolak Mutasyonları: Pediatrik

Langerhans Hücreli Histiyositozunda Prognostik ve

Prediktif Belirteçler

Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç Dr Zekiye ALTUN

Eksozomal Biyobelirteçlerin Nöroblastomun

Moleküler ve Klinik Önemine Katkısı