XIX. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, 4-8 Mayıs 2016 tarihlerinde Çeşme’de başarıyla gerçekleştirildi

XIX. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, 4-8 Mayıs 2016 tarihlerinde Çeşme’de başarıyla gerçekleştirildi


XIX. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, 4-8 Mayıs 2016 tarihlerinde Çeşme’de başarıyla gerçekleştirildi. Kongreye dördü yabancı konuşmacı olmak üzere 200’e yakın katılımcı, 43’ü sözel olmak üzere toplam 182 bildiri ile katıldı. TPOG tarafından en iyi iki sözel bildiri, iki poster bildiri ve ilk defa bir hemşirelik programı sözel bildirisi ödüllendirildi. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu da bir sözel ve bir poster bildiriyi ödüle layık gördü. Sadise-Mustafa Köseoğlu Sağlık, Eğitim ve Araştırma Vakfı da bir genç araştırmacıyı ödüllendirdi. Ödüle layık görülen çalışmalar ve merkezler:

TPOG Sözel Bildiri Birincilik Ödülü:

Nöroblastomda Yüksek Risk Grubu, "Yüksek Risk" ve "Ultra-Yüksek Risk" Grubu Olarak Sınıflandırılabilir mi?

Banu Demir, Safiye Aktaş, Zekiye Altun, Pınar Erçetin, Nur Olgun

Dokuz Eylül Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji Anabilim Dalı, İzmir

TPOG Sözel Bildiri İkincilik Ödülü:

Relaps-refrakter Çocukluk Çağı Non-Hodgkin Lenfomasında Hematopoietik Kök Hücre Naklinin Yeri: Türk Pediatrik Kemik İliği Nakli Çalışma Grubu Sonuçları

Volkan Hazar, Vurak Kesik, Gülsün Tezcan Karasu, Gülyüz Öztürk, Alphan Küpesiz, Suar Çakı Kılıç, Erman Ataş, Vedat Uygun, Nurşah Eker, Fatih Erbey, Şebnem Yılmaz Bengoa, Suna Emir, Sema Anak, Haldun Öniz, Hayriye Daloğlu, Serap Aksoylar, Ülker Koçak, Atila Tanyeli, Musa Karakükcü, Murat Elli, Nilgün Kurucu, Akif Yeşilipek

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji/Onkoloji BD, İstanbul

TPOG Poster Bildiri Birincilik Ödülü:

Nöroblastom’da prognostik önemi olabilecek genetik belirteçler ve klinik evrelere göre önemi (Türk Pediatrik Onkoloji Grubu adına)

Metin Ceyhan, Zekiye Altun, Banu Demir, Safiye Aktaş, Nur Olgun

Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, İzmir

TPOG Poster Bildiri İkincilik Ödülü:

Anevrizmal Kemik Kistinde Denosumab Tedavisi

Nilgün Kurucu, Bilgehan Yalçın, Canan Akyüz, İnci Bajin, Bilge Ergen, Mehmet Ayvaz, Kemal Kösemehmetoğlu, Burça Aydın, Ali Varan, Tezer Kutluk

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Onkolojisi Bölümü, Ankara

TPOG Hemşirelik Programı Sözel Bildiri Ödülü:

Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Kliniğinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Ebeveynlerinin Hemşirelerden Beklentilerinin Değerlendirilmesi

Gülsüm Kahraman, Nurseven Karaman, Neriman Sarı, İnci Ergürhan İlhan

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Sadise-Mustafa Köseoğlu Sağlık, Eğitim ve Araştırma Vakfı Genç Araştırmacı Ödülü:

Nötropenik Ateşli Çocuklarda Serum C-Reaktif Protein, Prokalsitonin, Anjiopoetin-1, Anjiopoetin-2 ve Lipopolisakkarit Bağlayıcı Protein Düzeylerinin Tanısal ve Prognostik Önemi

Esra Mimaroğlu, Çağlar Çıtak, Necdet Kuyucu, Gülçin Eskendari

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Onkoloji Bilim Dalı, Mersin

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Sözel Bildiri Ödülü:

Nöroblastomda Nöronal Farklılaşma Yolağını Hedefleyen miRNA'ların Ekspresyon Düzeyleri ile Kromozom 1p Korelasyonu

Özkan Bağcı, Oğuz Altungöz, Sait Tümer

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik AD, Isparta

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Poster Bildiri Ödülü:

Nöroblastomda Kanser Kök Hücrelerine Mezenkimal Kök Hücre Ve Tümör İnfiltre Edici Lenfositlerin Etkisi (Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği Nöroblastom Çalışma Grubu Adına)

Zübeyde Yıldırım, Safiye Aktaş, Zekiye Altun, Efe Serinan, Banu Demir, Pınar Erçetin, Nur Olgun

Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, İzmir