XX. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, 2-6 Mayıs 2018 tarihlerinde Belek Cornelia Deluxe Hotel’de başarıyla gerçekleştirildi

XX. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, 2-6 Mayıs 2018 tarihlerinde Belek Cornelia Deluxe Hotel’de başarıyla gerçekleştirildi


XX. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, 2-6 Mayıs 2018 tarihlerinde Belek Cornelia Deluxe Hotel’de başarıyla gerçekleştirildi. Kongrenin ilk günü düzenlenen “Çocukluk Çağı Kanserlerinin Biyolojik Temelleri” konulu Kurs ile Nütrisyon kursuna 55 kursiyer katıldı. Ana temasının Hodgkin Lenfoma olduğu kongreye ikisi yabancı konuşmacı olmak üzere 205 delege, 43’ü sözel olmak üzere toplam 171 bildiri ile katıldı. TPOG tarafından en iyi iki sözel bildiri, iki poster bildiri ve bir hemşirelik programı sözel bildirisi ödüllendirildi. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu bir sözel ve bir poster bildiriyi ödüle layık gördü. Sadise-Mustafa Köseoğlu Sağlık, Eğitim ve Araştırma Vakfı da bir genç araştırmacıyı ödüllendirdi.

Ödüle layık görülen çalışmalar ve merkezleri:

TPOG Sözel Bildiri Birincilik Ödülü:

Nonmetastatık Osteosarkomada Yüksek Doz Methotreksat Bazlı Kemoterapiye Muramyl Trıpeptıd Eklenmesının Sonuçları: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji Deneyimi

Nurdan Taçyıldız, Emel Ünal, Handan Dinçaslan, Hatice Mine Çakmak, Gülşah Tanyıldız, Kenan Köse, Melda Berber Hamamcı, Kerem Başarır, Hüseyin Yusuf Yıldız, Dilvin Çelik Ateş, Sonay İncesoy Özdemir, Gülsan Yavuz

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji Bilim Dalı

 

TPOG Sözel Bildiri İkincilik Ödülü:

Santral Sinir Sistemi Tutulumlu Langerhans Hücreli Histiositoz’lu Olgularda IVIG Kullanımı ve Sonuçları

Hamiyet Hekimci Özdemir, Vagif Samadlı, Ömer Kitiş, Cenk Eraslan, Sanem Yılmaz Keskinoğlu, Hepsen Mine Serin, Sinem Demirel, Mehmet Kantar, Serap Aksoylar, Mine Hekimgil, Nazan Özhan, Nazan Çetingül

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı,

TPOG Poster Bildiri Birincilik Ödülü:

Yaygın Metastazla Başvuran Paraganglioma Olgusunda Tedavi Yaklaşımı

Mustafa Cemaloğlu, Bilgehan Yalçın, Murat Tuncel, İbrahim Karnak, Diclehan Orhan, Mithat Haliloğlu, Canan Akyüz

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı

TPOG Poster Bildiri İkincilik Ödülü:

Çocuklu Çağı Hodgkin Lenfomalarında İki Periyodun Klinik Bulgular ve Viral Çalışmalar Açısından Karşılaştırmalı Analizi: Tek Merkez deneyimi

Gülsan Yavuz, Emel Ünal, Nurdan Taçyıldız, Handan Uğur Dinçasla1, Işınsu Kuzu, Suat Fitöz, Gülşah Tanyıldız, Melda Berber, Mine Çakmak, Emel Babacan, Sevgi Gözdaşoğlu, Ayhan Çavdar

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı

 

TPOG Hemşirelik Programı Sözel Bildiri Ödülü:

Kanserli Çocukların Yaşam Kaliteleri İle Annelerin Sağlık Bakım Memnuniyetleri Arasındaki İlişki

Filiz Savran, Remziye Semerci, Melahat Akgün Kostak, Tuba Eren

Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çocuk Hematoloji/Onkoloji Ünitesi

Sadise-Mustafa Köseoğlu Sağlık, Eğitim ve Araştırma Vakfı Genç Araştırmacı Ödülü:

Serum Angiopoetin-I, Angiopoetin-II, sFLT-1 ve VEGF Düzeylerinin Kemoterapiye Bağlı Nötropenik Ateşli Çocuklarda Sepsis Öngörü Değeri

Selma Çakmakcı, Neriman Sarı, Çiğdem Sönmez, İnci Ergürhan İlhan

SBÜ Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği

 

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Sözel Bildiri Ödülü:

Gazı Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji Bilim Dalında İzlenen Hastaların ve Annelerinin Anksiyete, Depresyon ve Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Değerlendirilmesi

Arzu Okur, Ezgi Özlem Özmen, Esra Güney, Faruk Güçlü Pınarlı, Ceyda Karadeniz, Aynur Oğuz

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji Bilim Dalı

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Poster Bildiri Ödülü:

Maksiller ve Mandibuler Kemiğin Dev Hücreli Tümörlerinin Denosumab İle Tedavisi

Gülsan Yavuz, Emel Ünal, Nurdan Taçyıldız, Handan Dinçaslan, Hikmet Gülşah Tanyıldız, Başak Adaklı Aksoy, Merih Berberoğlu, Zeynep Şıklar, Zülfikar Gördü, Fikret Asarcıklı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji Bilim Dalı,