Olağan Genel Kurul Toplantısı

Sayın TPOG Üyeleri,

Dernek tüzüğü gereğince iki yılda bir, Kasım ayında yapılması gereken Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın on birincisi 19 Kasım 2017 Pazar günü saat 11:00’de, dernek merkezi olan Kuzgun Sokak No:79/21 Aşağı Ayrancı/Çankaya/Ankara adresinde, çoğunluk sağlanamaması durumunda 26 Kasım 2017 Pazar günü saat 11:00’de, aynı adreste, çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Gündem aşağıda verilmiştir.

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.

Gündem:

1- Açılış, saygı duruşu, İstiklal marşı

2- Divan Başkanı ve sekreterlerin seçilmesi

3- 2015-2017 Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası

4- 2015-2017 Denetim Kurulu raporu ve mali raporun okunması ve ibrası

5- Yeni dönemde görev alacak yönetim kurulu ve denetim kurulunun seçilmesi

6- 2017-2019 dönemi tahmini bütçesinin oylanması

7- Yeni dernek üyelerinin tanıtılması

8- Dilek ve temenniler

9- Kapanış