Proje Destek Başvuru Sonuçları

Sayın TPOG Derneği Üyeleri,
TPOG araştırma projeleri destek programı kapsamında desteklenmek üzere 11 proje başvurusu olmuştur. Yapılan değerlendirmeler sonucunda desteklenmesi kabul edilen 6 projenin 21. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi’nde açıklanması planlanmıştır. Ancak erteleme nedeniyle sonuçları TPOG Derneği web sitesi üzerinden ilan etmeye karar verdik.

Proje gönderen tüm merkezlere teşekkür ederiz. TPOG araştırma projeleri destek programı kapsamında desteklenmek üzere kabul edilen 6 proje aşağıda belirtilmiştir. Tüm araştırmacı ekipleri kutlar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla

TPOG Yönetim Kurulu adına

Prof. Dr. Cengiz Canpolat
TPOG Derneği Başkanı
Prof. Dr. Nilgün Kurucu
TPOG Derneği Bilim Kurulu Başkanı

 

PROJE DESTEK BAŞVURU SONUÇLARI

Zekiye Altun
Nöroblastomda diferansiasyon sürecinde etkili mikroRNA’lar ve hedefleri

Çağlar Çıtak
Çocukluk Çağı Solid Tümörlerinde Doksorubisine Bağlı Kardiyotoksisite Gelişiminde RARG rs2229774, SLC28A3 rs7853758 ve UGT1A6 * 4 rs17863783 Gen Polimorfizimlerinin Rolü

Güçlü Pınarlı
Çocukluk çağı solid kanserlerinde tümör dokusunda kanser patogenezinde hedefe yönelik DNA ve RNA temelli varyasyonların araştırılması

Sema Yılmaz
Çukurova bölgesinde akut lenfoblastik lösemi tanısı almış çocuklarda pestisit kalıntı düzeylerinin belirlenmesi ve DNA tamir mekanizması üzerine etkisi

Rejin Kebudi
Kanser yükü fazla olan ailelerde tüm ekzom dizileme ile riskli genlerin belirlenmesi

Neriman Sarı
Çocukluk çağı kanserlerinde nötropenik ateş sırasında serum presepsin düzeyi değişiminin prognoz ile ilişkisinin araştırılması