Tarihçe

Türkiye'de çocukluk çağı kanserlerinin tedavi çabaları 1960'lı yıllarda başladı. Başta lösemiler olmak üzere lenfoproliferatif tümörler çocuk hematolojisi birimlerinde tedavi edilirken; solid tümörlerde ilk kemoterapi çalışmaları o zamanlar radyoloji anabilim dalı içinde bir bölüm olan radyoterapi ünitelerinde başlatılmıştır. Ülkemizde modern anlamda ilk çocuk onkolojisi ünitesi Ocak 1972 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Prof. Dr. Namık Çevik tarafından kurulmuştur. Ülkemizde ilk pediatrik tümörler kongresi 1975 yılında Ankara'da I.Ulusal Kanser Kongresi bünyesinde düzenlenmiştir. 1972-1980 döneminde kanserli çocuklar; Ankara, Cerrahpaşa, Ege, Hacettepe ve İstanbul Tıp Fakültelerinin çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalları bünyelerindeki çocuk onkolojisi veya hematoloji-onkolojisi ünitelerinde tedavi edildi.

21 Kasım 1983 Türk onkolojisi için önemli bir tarihti. 6834 sayılı yasa ile çocuk onkolojisi yandal uzmanlık alanı olarak kabul edildi. Yasanın 5. madesinde yer alan "Tababet Uzmanlık Dalları,Yan Dalları ve Asistanlık Süreleri" başlıklı hükmü gereği Dr. Namık Çevik, Dr. Münevver Büyükpamukçu, Dr. Ayhan Çavdar, Dr. Lamia Ulukutlu, Dr Senay Öztop, Dr. Emel Babacan,Dr.Gülsevin Tekinalp, Dr.Sevgi Gözdaşoğlu, Dr.Sabri Acar, Dr.M. Hıfzı Özcan çocuk onkoloji uzmanı belgesi aldı. Yasa sonrası tez ve sınavla Çocuk Onkolojisi Yan Dal Uzmanlığı belgesi alan ilk kişi Dr. Faik Sarıalioğlu oldu (5 Ocak 1987). Aynı yıl içinde Dr. Canan Akyüz yandal uzmanlığını aldı

1980-1990 döneminde Dokuz Eylül, Çukurova, Uludağ, Erciyes, Ondokuz Mayıs, Dicle, Gazi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakülteleri ve İstanbul Onkoloji Enstitüsü bünyelerinde çocuk kanserleri tedavi edilmeye başlandı. Pediatrik onkoloji kongreleri zaman zaman ulusal kanser kongreleri bünyelerinde yapılırken bazen de ayrı kongreler olarak çeşitli isimler altında düzenlendi. 23 Nisan 1983'te Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı kuruldu. Bu Vakıf bünyesinde 26 Ekim 1989'da kurulan kemik iliği transplantasyon ünitesi ülkemizdeki ilk pediatrik transplantasyon ünitesi olarak tarihteki yerini aldı.

24 Haziran 1996 tarihi bir başka dönüm tarihi idi. Prof. Dr. Münevver Büyükpamukçu'nun daveti ile çocuk kanserlerinin tedavileri ile uğraşan 38 çocuk onkolojisi veya çocuk hematolojisi uzmanı Hacettepe Onkoloji Enstitüsü Toplantı Salonu'nda toplandı. Dr. Faik Sarıalioğlu tarafından hazırlanmış tüzük taslağı altı saatlik bir toplantıda görüşülerek kabul edildi. Dernek 07.01.1997 tarihinde Ankara Valiliği'ne yapılan başvuru ile ''Pediatrik Onkoloji Grubu'' Derneği olarak resmen kuruldu. Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Münevver Büyükpamukçu, Genel Sekreterliğe Doç. Dr. Canan Akyüz seçildi.7 Aralık 1998 tarihinde Türk adının alınması için başvuru yapıldı ve Bakanlar Kurulu'nun 15.04.1999 tarih 99/12773 sayılı kararı ile Dernek'in resmi adı TÜRK PEDİATRİK ONKOLOJİ GRUBU - TPOG oldu. TPOG, Türkiye'de bilim dalları düzeyinde Türk adını alan ilk dernek oldu.

9 Ocak 1997 tarihinde Tüzük'ü yayınlanan Dernek'in ilk Genel Kurul Toplantısı 7 Mart 1997 tarihinde yapıldı. Prof. Büyükpamukçu Yönetim Kurulu Başkanlığı'na tekrar seçildi. Dernek 10 Haziran1998'de I.Olağanüstü Genel Kurulu ve 19 Kasım 1999 tarihinde 2. Olağan Genel Kurul toplantısını yaptı. Bu toplantıda Dernek Tüzüğü değiştirildi. Başkanlık süresi bir dönemle sınırlandı. Gelecek dönem başkanının bir önceki Kurul'da seçilmesi ve iki yıl başkan yardımcısı olarak görev alması, önceki başkanının görev süresinin bitiminden sonraki dönemde de Yönetim Kurulu'nda üye olarak görev yapması kabul edildi. Bu toplantıda Prof. Dr. Büyükpamukçu tekrar Başkanlığa seçilirken Prof. Dr. Sarıalioğlu Başkan Yardımcılığı ve dolayısı ile gelecek dönem başkanlığına seçildi. 30 Kasım 2001 tarihinde yapılan 3.Olağan Genel Kurul'da Prof. Dr. Sarıalioğlu Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Leyla Ağaoğlu ise başkan yardımcılığı ve gelecek dönem başkanlığına seçildi.

1990-2000 başta Ankara Onkoloji Hastanesi, Sami Ulus Çocuk Hastanesi, İzmir S.S.K. İzmir Çocuk Hastanesi, Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Okmeydanı SSK, Göztepe, Kartal Devlet Hastanelerinde çocuk onkolojisi üniteleri oluşturuldu. Akdeniz, Marmara, Trakya Tıp Fakülteleri bünyelerinde çocuk onkolojisi üniteleri oluşturuldu. 2000 sonrası ise Karadeniz Teknik ve Mersin Tıp Fakültelerinin çocuk onkoloji üniteleri oluşturuldu.

Kuruluşundan bu yana ulusal düzeydeki pediatrik tümörler kongrelerinin düzenlenmesinde söz sahibi olan Dernek; 23-27 Ekim1988 tarihinde Prof. Dr. Ayhan Çavdar, 28 Nisan-1 Mayıs 2000 tarihinde Prof. Dr. Namık Çevik onurlarına pediatrik tümörler kongreleri düzenledi.

15 Kasım 2003 tarihinde IV. Olağan Genel Kurul yapılarak dernek başkanlığına Prof Dr Leyla Ağaoğlu, başkan yardımcılığına Prof Dr Canan Akyüz seçildi. 2004 yılında XIII. TPOG ULUSAL PEDİATRİK KANSER KONGRESİ Gülhane Askeri Tıp Akademisi ev sahipliğinde Kapadokya’da 300’e yakın kişinin katılımı ile düzenlendi. Bu ve bundan sonraki TPOG kongreleri için SIOP bilimsel kurulu ile yapılan görüşmeler sonunda TPOG kongre programı onaylanarak SIOP logosu kongre kitapçığında yer aldı. Bu şekilde kongreye katılan kişiler SIOP üyeliği için gerekli olan bir bilimsel aktiviteye katılmış kabul edilmektedir.

2005 yılında XVI. Ulusal Kanser Kongresi ilk kez üç ana derneğin katılımı ile oluşan bir konsorsiyum tarafından yapıldı. TPOG konsorsiyum üyelerinden biri olarak Tıbbi Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi dernekleri ile birlikte kongre düzenlemesinde çalıştı. TPOG ve Ulusal Kanser Kongreleri bilimsel programına paralel olarak Onkoloji hemşireliği oturumları da yoğun ilgi ile yapılmaktadır.

19 Kasım 2005 tarihinde derneğin V. Olağan Genel Kurulu yapılarak başkanlığa Prof Dr Canan Akyüz, başkan yardımcılığına da Prof Dr İnci İlhan seçildi.

Derneğimizin 9. Olağan Genel Kurulu 22 Aralık 2013 tarihinde Ankara’da yapıldı. Yönetim kurulu üyeliklerine Prof.Dr. Nur Olgun, Prof. Dr. Emel Ünal, Prof. Dr. Vedat Köseoğlu, Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, Prof. Dr. Mehmet Kantar, Prof. Dr. F. Güçlü Pınarlı ve Doç. Dr. Neriman Sarı seçildiler